Mitsui Outlet Park Linkou

OUTLET ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของไต้หวัน มีแบรนด์ชั้นนำกว่า 220 แบรนด์
มีพื้นที่ช้อปปิ้งทั้งในร่มและกลางแจ้งให้คุณรู้สึกปลอดภัยแม้วันฝนตก
MITSUI OUTLET PARK เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่ทั้งสบาย สะดวก และสะอาด ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วย
“การรับแขกแบบญี่ปุ่น”โดยสารรถไฟฟ้าถึงใน 20 นาที

Taoyuan Airport MRT มาถึงใน 20 นาที

ประมาณ 3 นาที

Introduction of Mitsui Outlet Park Linkou

บริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • Special Coupon

  กรุณาแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศ ณ
  เคาเตอร์บริการชั้นที่ 1
  ก็จะได้คูปองสุดสุดคุ้มประหยัด 1 ใบ

 • Free WiFi

  มีบริการเน็ตไวไฟบริการฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว
  โปรดค้นหา:MitsuiOutletPark_LINKOU

 • Tax Refund

  ช้อปปิ้งกับร้านที่มีโลโก้ปลอดภาษี
  มีการคืนเงินภาษี

บริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

หลากหลายชนิด คัดสรรของฝากท

ไต้หวัน ในท้องถิ่น อาหาร

Brands

Brands

Restaurant

Restaurant

Mia C'bon Market

เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตพรีเมี่ยมที่นำเข้าอาหารและสินค้าหลากหลายจากต่างประเทศที่ได้คัดสรรของฝา กไต้หวันที่มีชื่อเสียงสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งใหม่ให้กับคุณ

Souvenir

2023/10/01 - 2025/12/31

ผู้ที่ถือบัตรเที่ยวสนุก Taipei FunPASS ไทเป ซินเป่ย จีหลง

บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมรวมทั้งการจองบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแลกเป็
นคูปองส่วนลดสุดคุ้มได้ที่จุดบริการ

ผู้ถือบัตรให้อ้างอิงตามประกาศในเว็บไซต์บัตรเที่ยวสนุกไทเปซินเป่ยจีหลง(เถาหยวน)เป็นหลัก

จำกัดการซื้อท่านละหนึ่งใบ(ชุด)ต่อวันโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนเท่านั้น

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้เเละข้อควรระวังได้ที่คำอธิบายบัตรลดราคาสุดคุ้มเท่านั้น

Funpass
 • ล็อกเกอร์ฝากสัมภาระแบบหยอดเหรียญ

  มีล็อกเกอร์ฝากสัมภาระแบบหยอดเหรียญที่ใส่กระเป๋าเดินทางขนาด
  95L(90x43x60cm)ได้ อำนวยความสะดวกให้ท่านได้ฝากไว้ชั่วคราว

 • บริการจัดส่งสัมภาระ

  เพียงซื้อสินค้าภายในห้าง
  ก็สามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงโรงแรมได้(โดยมีค่าใช้จ่าย)

 • ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน

  ที่ศูนย์อาหารชั้นGF、2Fมีจอทีวี
  ให้ท่านได้เช็คข้อมูลเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติเถาหยวนได้

 • เอทีเอม

  ภายในห้างมีบริการตู้เอทีเอม

Other service
จัดแท็กซี่รับส่ง เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
GF & 1F map
Mitsui Outlet Park Linkou

OUTLET ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของไต้หวัน
มีแบรนด์ชั้นนำกว่า 220 แบรนด์
มีพื้นที่ช้อปปิ้งทั้งในร่มและกลางแจ้งให้คุณรู้สึกปลอดภัยแม้วันฝนตก
MITSUI OUTLET PARK เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่ทั้งสบาย สะดวก และสะอาด
ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วย “การรับแขกแบบญี่ปุ่น”
โดยสารรถไฟฟ้าถึงใน 20 นาที

Taoyuan Airport MRT
มาถึงใน 20 นาที

ประมาณ
3 นาที

Introduction of Mitsui Outlet Park Linkou

บริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • Special Coupon

  กรุณาแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศ ณ
  เคาเตอร์บริการชั้นที่ 1
  ก็จะได้คูปองสุดสุดคุ้มประหยัด 1 ใบ

 • Free WiFi

  มีบริการเน็ตไวไฟบริการฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว
  โปรดค้นหา:MitsuiOutletPark_LINKOU

 • Tax Refund

  ช้อปปิ้งกับร้านที่มีโลโก้ปลอดภาษี
  มีการคืนเงินภาษี

บริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

หลากหลายชนิด คัดสรรของฝากท

ไต้หวัน ในท้องถิ่น อาหาร

Brands

Brands

Restaurant

Restaurant

Mia C'bon Market

เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตพรีเมี่ยมที่นำเข้าอาหารและสินค้าหลากหลายจากต่างประเทศที่ได้คัดสรรของฝา
กไต้หวันที่มีชื่อเสียงสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งใหม่ให้กับคุณ

Souvenir

2023/10/01 - 2025/12/31

ผู้ที่ถือบัตรเที่ยวสนุก Taipei FunPASS

ไทเป ซินเป่ย จีหลงบัตรเข้าชมสถานที่ท่อง
เที่ยวยอดนิยมรวมทั้งการจองบัตรทาง
อิเล็กทรอนิกส์สามารถแลกเป็
นคูปองส่วนลดสุดคุ้มได้ที่จุดบริการ

ผู้ถือบัตรให้อ้างอิงตามประกาศในเว็บไซต์บัตรเที่ยวสนุกไทเปซินเป่ยจีหลง(เถาหยวน)เป็นหลัก

จำกัดการซื้อท่านละหนึ่งใบ(ชุด)ต่อวันโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนเท่านั้น

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้เเละข้อควรระวังได้ที่คำอธิบายบัตรลดราคาสุดคุ้มเท่านั้น

Funpass
 • ล็อกเกอร์ฝากสัมภาระแบบหยอดเหรียญ

  มีล็อกเกอร์ฝากสัมภาระแบบหยอดเหรียญที่ใส่กระเป๋าเดินทางขนาด
  95L(90x43x60cm)ได้ อำนวยความสะดวกให้ท่านได้ฝากไว้ชั่วคราว

 • บริการจัดส่งสัมภาระ

  เพียงซื้อสินค้าภายในห้าง
  ก็สามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงโรงแรมได้(โดยมีค่าใช้จ่าย)

 • ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน

  ที่ศูนย์อาหารชั้นGF、2Fมีจอทีวี
  ให้ท่านได้เช็คข้อมูลเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติเถาหยวนได้

 • เอทีเอม

  ภายในห้างมีบริการตู้เอทีเอม

Other service
จัดแท็กซี่รับส่ง เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
GF & 1F map
2F map